Jessica Simpson Geranium Sweat and Strength Bundle

$35.99

<ul><li>1 x Jessica Simpson Waist Trainer, Slimming Sweat Belt, Geranium</li><li>1 x Jessica Simpson Walking Weight Set, Geranium</li><li>1 x Jessica Simpson Slimming Vest, for Weight Loss ,Geranium</li></ul>